PSK:TAHUN 4-UNIT 6

TAHUN 4 TEMA 4:KENALI BUDAYA MALAYSIA UNIT 6: KENALI DAN APRESIASI ADAB SOSIAL BUDAYA MALAYSIA Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran ini , murid dapat: 1. menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya . 2. mengamalkan adab sosial yang diwarisi keluarga 3. menghormati adab sosial pelbagai kaum . NOTA: 1. Adab sosial adalah peraturan yang diterima pakai oleh masyarakat 2. Masyarakat Malaysia memang terkenal dengan adab sosial yang tinggi 3. Adab sosial itu perlulah diamalkan kerana ianya dapat memelihara keharmonian hidup bermasyarakat . 4. Kita juga perlu menghormati adab sosial pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia . JURULATIH UTAMA PSK NEGERI JOHOR PANEL PERUNDING MODUL PSK NEGERI JOHOR

LAGU PATRIOTIK

ADAT RESAM - KELAHIRAN ANAK

TAHUN 4 - UNIT 7 - LAGU NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - SEJARAH NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - TEMPAT MENARIK DI JOHOR

TAHUN 5 - UNIT 6 - ADAT RESAM - LAWATAN DAN KUNJUNGAN

TAHUN 5 - UNIT 7

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM CINA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM INDIA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM SIKH

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN KAUM BAJAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM KADAZAN

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MURUT

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MELANAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KETURUNAN PORTUGIS