PSK:TAHUN 4-AKTIVITI 7E

TAHUN 4 TEMA 5:MALAYSIA NEGARAKU TAJUK: MALAYSIAKU YANG PERMAI Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran ini , murid dapat: 1. mengenal pasti keunikan Malaysia 2. menghasilkan buku skrap berkaitan Malaysia 3. menghargai dan bersyukur kerana dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur NOTA:
1. Rakyat Malaysia hidup aman damai biarpun terdapat perbezaan dari segi keturunan dan kepercayaan agama . 2. Sikap hormat-menghormati menjadi penyumbang utama kepada keharmonian penduduk pelbagai kaum . 3. Kemakmuran Malaysia terbukti kerana terdapat begitu banyak pendatang asing yang sanggup datang untuk mencari rezeki di Malaysia . 4. Masyarakat Malaysia juga hidup dalam lingkungan kebudayaan yang hampir sama . 5. Masyarakat Malaysia mengamalkan budaya ketimuran yang bersopan santun dan berbudi bahasa . 6. Kerajaan di Malaysia juga sebuah kerajaan yang kuat dan cekap dalam pentadbiran 7. Pentadbiran yang baik menyebabkan rakyat hidup dalam suasana yang aman dan selesa.
JURULATIH UTAMA PSK NEGERI JOHOR PANEL PERUNDING MODUL PSK NEGERI JOHOR

LAGU PATRIOTIK

ADAT RESAM - KELAHIRAN ANAK

TAHUN 4 - UNIT 7 - LAGU NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - SEJARAH NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - TEMPAT MENARIK DI JOHOR

TAHUN 5 - UNIT 6 - ADAT RESAM - LAWATAN DAN KUNJUNGAN

TAHUN 5 - UNIT 7

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM CINA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM INDIA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM SIKH

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN KAUM BAJAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM KADAZAN

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MURUT

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MELANAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KETURUNAN PORTUGIS