PSK:TAHUN 5-AKTIVITI 5A

TAHUN 5 TEMA 3: HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT TAJUK: BERAMAH MESRA BERSAMA - SAMA JIRAN Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran ini , murid dapat: 1. menyenaraikan nama jiran tetangga 2. menemuramah jirantetangga 3. menghormati jiran tetangga NOTA: HIDUP HARMONI DENGAN JIRAN : 1. Anggota jiran yang tinggal di sesuatu tempat perlu berusaha mewujudkan suasana hidup yang harmoni 2. Suasana hidup harmoni ini dapat diwujudkan sekiranya setiap anggota jiran menjalinkan hubungan yang baik 3. Hubungan yang baik terjalin jika anggota jiran mengamalkan semangat kejiranan seperti : a) bekerjasama b) tolong - menolong c) bertolak ansur d) hormat menghormati e) beramah mesra JURULATIH UTAMA PSK NEGERI JOHOR PANEL PERUNDING MODUL PSK NEGERI JOHOR

LAGU PATRIOTIK

ADAT RESAM - KELAHIRAN ANAK

TAHUN 4 - UNIT 7 - LAGU NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - SEJARAH NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - TEMPAT MENARIK DI JOHOR

TAHUN 5 - UNIT 6 - ADAT RESAM - LAWATAN DAN KUNJUNGAN

TAHUN 5 - UNIT 7

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM CINA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM INDIA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM SIKH

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN KAUM BAJAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM KADAZAN

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MURUT

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MELANAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KETURUNAN PORTUGIS