PSK:TAHUN 4-AKTIVITI 9E

TAHUN 4 TEMA 6: SEDIA HADAPI CABARAN TAJUK: KREATIF UNTUK MASA DEPAN Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran ini , murid dapat: 1. menyenaraikan kemudahan pembelajaran untuk masa depan 2. membuat persembahan berkaitan kehidupan pada masa depan 3. berfikir secara kraetif NOTA: 1. Kemudahan pembelajaran pada masa kini semakin baik dan canggih 2. Kemudahan itu selaras dengan kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi 3. Pelbagai alat kreatif dicipta dalam bidang pendidikan sebagai usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran . 4. Murid-murid pada masa kini perlu kreatif untuk kejayaan pada masa depan 5. Murid-murid boleh mlahirkan kreativiti sendiri dalam mencipta bahan yang sesuai dengan tahap dan kebolehan mereka 6. Antara kreativiti yang boleh dihasilkan ialah: a) mencipta laman web sekolah b) mencipta barang berasaskan bahan-bahan terbuang c) mereka alat-alat pembelajaran seperti rak buku dan fail mata pelajaran d) penyediaan risalah berkaitan dengan nota pelajaran . JURULATIH UTAMA PSK NEGERI JOHOR PANEL PERUNDING MODUL PSK NEGERI JOHOR

LAGU PATRIOTIK

ADAT RESAM - KELAHIRAN ANAK

TAHUN 4 - UNIT 7 - LAGU NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - SEJARAH NEGERI

TAHUN 4 - UNIT 7 - TEMPAT MENARIK DI JOHOR

TAHUN 5 - UNIT 6 - ADAT RESAM - LAWATAN DAN KUNJUNGAN

TAHUN 5 - UNIT 7

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM CINA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM INDIA

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM SIKH

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN KAUM BAJAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM KADAZAN

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MURUT

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KAUM MELANAU

TAHUN 5 - UNIT 7 - TARIAN TRADISIONAL KETURUNAN PORTUGIS